joi, 18 octombrie 2012

Fisa Postului

-->
Fisa Postului

Articol original aici
Soliciti si ai in 48 de ore fise de post si de evaluare personalizate pentru orice functie din firma ta!
cons. jr. Sava Marius Claudiu
Tel. 0724805848
Asistenta in tot ce tine de:
- fisa postului ;
- regulament intern ;
- criterii de performanta si evaluare salariati ;
- modele de procese-verbale de receptie, procese verbale predare primire bunuri mobile/imobile ;
- modele instructiuni proprii, decizii interne, in domeniile SSM si SU ;
- model Regulament de Organizare si Functionare societati si institutii ;
- modele decizii interne in domeniul resurselor umane ;
- model act constitutiv si statut pe societatii si asociatii/fundatii ;
- modele de contracte civile si comerciale ;
- modele actiuni de chemare in judecata ;
- diverse.
Alte servicii:
Oferte de servicii, pentru institutii/companii/etc. :
- servicii juridice ;
- resurse umane ;
- mediu ;
- protectie civila ;
- servicii SSM (securitate si sanatate in munca ) ;
- servicii AII-SU (apararea impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta ) ;
- mediere.
Consilier juridic - Marius Sava - tel. 0724-805848.
OFERTA DE PRET
Abonament cu pachet de servicii in domeniile : - juridic ; - resurselor umane ;
- mediu ; - protectie civila.
A. Abonament negociat cu angajatorul pentru urmatoarele servicii :
1. comunicare catre angajator, la 3-7 zile, prin e-mail, a selectiilor din actele normative care intra in vigoare, care privesc angajatorul, pentru orice compartiment (tehnic, administrativ, productie/vanzari, achizitii, resurse umane, IT, contabilitate, etc.) ;
2. intocmirea Fiselor de post pentru salariatii angajatorului (orice categorie profesionala). Acestea vor vor fi actualizate/modificate, pe parcursul derularii contractului de prestari servicii, in functie de modificarile legislative, etc. ) ;
3. intocmirea Regulamentului intern pe societate cu toate anexele (actualizarea/modificarea regulamentului intern pe parcursul derularii contractului de prestari servicii, in functie de modificarile legislative sau de modificarile din cadrul companiei) ;
4. intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare, impreuna cu organigrama companiei (actualizare/modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, impreuna cu organigrama pe parcursul derularii contractului de prestari servicii, in functie de modificarile atat din cadrul companiei cat si cele legislative ) ;
B. Abonament negociat cu angajatorul pentru serviciile prestate la lit. A + urmatoarele:
- Acord numai consultanta juridica pentru functionarea eficienta a societatii, la solicitarea administratorului sau a managerului de la punctul de lucru ;
C. Abonament negociat cu angajatorul ptr. serviciile prestate la lit. A + urmatoarele :
1. intocmesc alte documente necesare în domeniul relatiilor de munca (- decizii interne, acte aditionale la CIM, etc. ;
2. raspuns la corespondenta sau petitii, cu institutii publice si societati comerciale ;
3. cercetari prealabile in cazul abaterilor disciplinare ale angajatilor/participari in comisia de disciplina a societatii ;
4. elaborari note interne catre angajati in domeniul relatiilor de munca, angajamente de plata, etc.;
5. elaborarea de instructiuni proprii/proceduri interne pe domenii de activitate (achizitii, gestiuni, etc.) ;
6. evaluez impreuna cu celeilalti angajati din cadrul societatii, ca factori de decizie (directori, sefi de birou, sefi de compartimente,etc.),performantele profesionale individuale ale salariatilor, pe baza unor criterii bine stabilite in regulamentul intern pe societate ;
7. intocmirea proceselor-verbale de predare-primire intre salariati si societate, pentru bunurile materiale care apartin companiei (procese-verbale de predare-primire a gestiunii) ;
8. elaborez si redactez pentru societate orice contracte de natura comerciala si civila.
D. Abonament negociat cu angajatorul pentru serviciile prestate la lit. A + urmatoarele:
1. acord suport juridic in solutionarea(medierea) conflictelor de munca, indiferent de cazul aparut, sau care este pe cale sa se produca ;
2. acord consultanta juridica si redactare de documente cu privire la orice modificare care apare in cursul desfasurarii activitatii societatii, inclusiv inregistrarea acestora la Registrul Comertului Prahova, in ceea ce priveste : - intocmirea statutului societatii in forma actualizata ; - intocmirea de acte aditionale de modificare/completare a statutului societatii ; - recodificarea codurilor caen din actul constitutiv al societatii ; - modificare/schimbare punct de lucru sau sediu social al societatii; - completarea/schimbarea obiectului principal sau secundar de activitate ; - cesiune(vânzare) de actiuni si părti sociale ; - excludere si retragere asociati ; - numiri, revocări si schimbări de administratori ; - majorare sau reducere de capital social ; etc . ;
3. reprezint societatea in instantele de judecata, in cadrul unor litigii de munca si comerciale (- recuperari de creante ; - concilieri; - tranzactii ; - somatii de plata ; - excluderi asociati sau actionari; - conflicte de munca ; etc.);
4. acord consultanta juridica pentru functionarea eficienta a societatii la orice solicitare a administratorului ;
5. elaborez si redactez pentru societate orice contracte de natura comerciala si civila (asigur asistenta si/sau reprezentare in faza de negociere, redactari, completari, modificari, rezilieri, inserari de clauze in contractile comerciale si civile, etc.) ;
6. particip la orice negocieri de contracte comerciale si civile intervenite in desfasurarea activitatii societatii ;
7. asigur reprezentarea societatii la incheierea contractelor cu terte persoane (banci comerciale, furnizori, beneficiari de servicii, etc.) ;
8. in activitatea juridica din cadrul societatii recuperez creantele companiei de la debitori, prin procedura juridica specifica (- negocieri cu debitorii in vederea recuperarii creantelor; - elaborare somatii/notificari catre debitori ; - contactarea telefonica a debitorului; - realizarea concilierii directe cu debitorii);
9. acord asistare si reprezentare la Adunarile generale ale actionarilor (AGA) si/sau sedintele Consiliului de administratie ;
10. acord consultanta juridica privind drepturile si obligatiile partilor care rezulta din legislatia muncii/contractul individual de munca/contractul colectiv/regulament intern pe societate/regulamentul de organizare si functionare al societatii/fise de post/angajamente plata/etc.
E. Abonament negociat cu angajatorul, pentru urmatoarele servicii de mediu :
1. acord consultanta serviciului de contabilitate/productie, pentru evidenta si gestiunea lunara a regimului pentru deşeuri (gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje) ;
2. intocmesc ca persoana responsabila de mediu, toate actele necesare lunare privind evidenta si procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
3. acord consultana in ceea ce priveste obligatiile serviciului specializat (contabilitate, productie), cu privire la raportarea catre autoritati, a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje ;
4. acord consultana lunara in ceea ce priveste masurile tehnice si organizatorice in cadrul angajatorului, cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, pe următoarele categorii de deşeuri : - deşeuri de hârtie şi carton ; - deşeuri de metal şi plastic; - deşeuri de sticlă.
5. tin legatura cu societatea specializata/acreditata, cu privire la colectarea categoriilor de deşeuri.
Nota : Pretul pentru aceste servicii de mediu negociat este valabil, numai daca acesta este insotit cu alt pachet de servicii mai sus mentionat.
F. Abonament negociat cu angajatorul pentru serviciile de inspector protectie civila, in functie de infrastructura detinuta (spatiile, echipamentele tehnice, etc.)
Nota : in functie de numarul deplasarilor la sediul companiei, pentru rezolvarea aspectelor sesizate de catre angajator, se va achita contravaloarea carburantului pentru serviciile mentionate mai sus.
G. Acte si consultant in mediere, conform profesiei de mediator
S.C. ,,TIBMAR PREST SERV,, S.R.L.
Ploiesti, str. Domnisori, nr. 92, Bl. 59, Sc. A, Et. II, Ap. 15,
inregistrata la R.C. sub nr. J29/1850/2007,
cod fiscal nr. 22147755,
tel. mobil 0724805848, fax : 0244/550021
S.C. ,,TIBMAR PREST SERV,, S.R.L. are ca obiect principal de activitate cod caen - 7490 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice nca, fiind prestator (serviciu extern de prevenire si protectie) in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform certificatului de abilitare nr. 2812/19.09.2011, emis de catre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse si servicii de consultanta si intocmire documentatii in domeniul apararii impotriva incendiilor si a situatiilor de urgenta in baza calificarii profesionale.
S.C. ,,TIBMAR PREST SERV,, S.R.L. are ca obiectiv sa raspunda necesitatilor tuturor persoanelor fizice si juridice solicitante (persoane fizice autorizate, diferite companii, IMM-uri, ONG-uri, etc.) oferind serviciile atat pe termen lung cat si pe perioada scurta de timp.
Fata de serviciile mentionate in prezenta, oferta noastra pentru compania dumneavoastra, este urmatoarea :
1. - consultanta lunara pentru instruirea lucratorilor in domeniile :
a. securitatii si sanatatii in munca ;
b. apararii impotriva incendiilor si situatii de urgenta.
Nota : Pretul negociat pentru serviciile mentionate mai sus, se negociaza in functie de numarul de salariati, infrastructura societatii si riscurile la locul de munca, la sediul angajatorului, iar in functie de numarul deplasarilor la sediul companiei, pentru rezolvarea aspectelor sesizate de catre angajator, se va achita contravaloarea carburantului pentru serviciile mentionate mai sus.
2. - evaluarea nivelului risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca + intocmirea planului de prevenire si protectie, pretul este negociat in functie de riscurile fiecarei societatii, suma se va achita doar o singura data. Chiar daca aveti mai multe posturi exemplificate pentru aceeasi categorie profesionala (sofer, mecanic intretinere, personal tesa, etc.), pretul se solicita doar pentru un singur post.
3. - intocmirea dosarelor anuale (continand : decizii, instructiuni proprii, planuri, note interne, alte documente), in domeniile :
a. securitatii si sanatatii in munca ;
b. apararii impotriva incendiilor si situatii de urgenta,
pretul pentru intreaga documentatie tehnica elaborata se va negocia in functie de numarul de salariati si infrastructura societatii(se achita o singura data, urmand ca ulterior serviciile sa le oferim gratuit, pentru completarea/actualizarea dosarelor).
S.C. ,,TIBMAR PREST SERV,, S.R.L.
Sava Marius Claudiu
tel. 0724-805848
www.tibmarprestserv.ro
-->